YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

Yüksek teknolojinin herkes tarafından kabul görmüş kesin ve bilimsel bir tanımı bulunmamakla birlikte, pazarlama ve yönetim literatüründe çeşitli yazarlar tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Rexroad (1983, s.3), yüksek teknolojiyi “belirli bir alanın en günceli” olarak tanımlamakta ve laboratuar ortamından pratik uygulamaya geçişi sağladığını ileri sürmektedir. Grunenwald ve Vernon (1988, s. 61) ise yüksek teknolojiyi; “güncel geliştirme tarafından betimlenen ve kısa ve gelgeç ömrü olan aygıtlar, prosedürler, süreçler, teknikler veya bilimler” olarak tanımlamaktadır.

TÜİK, 30.12.2016 tarihinde Kasım 2016 itibariyle Dış Ticaret İstatistiklerini yayınladı. 2023 yılında 500 Mia USD ihracat hedefimiz var. 2023 ‘ün sonuna kadar 7 yıllık bir süremiz kaldı. Bu sürenin sonunda – eğer bu performansla gider isek – maalesef bu hedefi tutturmamız zor gibi görünüyor.

TÜİK yayınladığı bülten içerisinde yapılan teknoloji sınıflandırmasına binâen teknoloji ürünlerinin ithalat ve ihracat paylarını da gösteriyor.

Ürünlerin teknoloji sınıflandırmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi Kurumlara gönderilerek orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu tutuluyor.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,7

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,9’dur.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,8 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %46,5’dir.

Tablodan anlaşılacağı üzere durum vahim.

George Friedman, ABD’nde kurulu STRATFOR denilen stratejik düşünce kurumunun kurucusu bir zat,  “Gelecek 100 Yıl ” isimli bir kitap yayınlamıştı.

Kitabında 21. yüzyılda dünyadaki güç dengelerinin nasıl değişeceğine, siyasi ve ekonomik menfaat çatışmalarının hangi eksende ve nasıl gerçekleşeceğine dair öngörülerde bulunuyor.

Kitapta, yüzyılın ortalarında dünyada başka güçlerin ortaya çıkacağını bu güçlerin günümüzde büyük güçler olarak düşünülen ülkeler olmadığını belirtiyor. Bunlardan birincisi, her ne kadar dünyanın büyük ekonomileri arasında yer alsa da şu an da ekonomisinde sorunlar yaşayan, yeraltı zenginlikleri olmayan Japonya. Ardından Türkiye geliyor. Türkiye’nin coğrafi konumu ve kültürel bağlarının bu ülkeyi çok önemli kıldığını belirtiyor. Son olarak Polonya var. Polonya’nın ABD desteği ile Rusya’ya karşı ve dinamizmini giderek kaybedecek olan Almanya’nın yanı başında ekonomik ve teknik olarak destekleneceğini ve bölgesinde diğer Rusya karşıtı ülkelerin öncü rolünü üstleneceğini yazıyor.

Kitapta, ABD’nin bu yüzyılda da alt edilemez güç olarak dünyanın jandarması olacağını, ZATEN hep en büyük olduğunu mütemadiyen belirtiliyor.

Bu kitap bölümünün bir bilim disiplini olarak bizimle çok ilgisi olmasa da sizlerinde mâlumu, ekonomiyi siyasetten arındırmak mümkün değil. Fakat bu bölümü neden koyduğumu şimdi aktarayım.

Türkiye, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde hâlâ yedek kulübesinde beklerken, Polonya Avrupa Birliği üyesi oldu. Türkiye kişi başına milli gelirin seyrinde Polonya’ya göre maalesef iyi bir performans sergileyemedi. Polonya, 2000 sonrasında, kişi başına gelir artışında dünyadan daha iyi bir performans sergiledi. Türkiye ise dünyadan daha iyi bir performans ortaya koyarak fark yaratamadı.

Türkiye, 1990’ların başında Polonya ile çok benzer bir durumda idi. Üstelik AB’nin kurucu ülkeleri Polonyalıları da pek bağırlarına basmadı. Bakın Brexit sonucunda Polonyalı ve diğer Doğu Avrupalı göçmenler önemli bir rol oynadı. “Bu Polonyalılar bizden değil” diyen İngilizler AB’den ayrılma yönünde oy kullandı.

New York Üniversitesi’nden Branko Milanoviç aşağıdaki iki grafiği yayınlamış.

Grafiklerde gördüğümüz gibi Türkiye ile Polonya’nın performans farklılığı açıkça hissediliyor. Türkiye, büyüdüğü halde, dünyaya oranla göz kamaştırmıyor çünkü grafik yan yan gidiyor.

Şimdi, bir de her iki ülkenin yüksek teknoloji ürünleri ihracatındaki durumlarına bir bakalım ;

Buradan iki sonuç çıkaralım;

  1. Türkiye, yapısal reformlar yaptığı 1980’li yıllarda 2000’li yıllara göre daha iyi görünüyor.
  2. Polonya yüksek teknolojili ihracatın toplam ihracat içindeki payını 1990’lı yıllardaki yüzde 5’ten, yüzde 13 civarına yükseltmiş. Türkiye’de bu oran %5’leri aşamıyor. Reform yapan mesafe alıyor.

Ve şimdi de bütün bunları bir araya toparlarsak;

  • Ülkemizin yüksek teknoloji ürünlerini üretmesi için gereken her şeyi var. Sadece hep söylediğimiz şey; kısa vadeli düzenlemelere değil, yapısal reformlara ihtiyacımız var.
  • Friedman’ın öngördüğü güçlü Türkiye, coğrafi konumu ve kültürel yapısı ile güçlü ama, bizim ekonomik olarak ta güçlü olmamız gerekiyor. Bunun askeri güç olmak ile doğrudan ilişkisi var. Bunun en önemli yolu da yüksek teknoloji ürünlerini üretebilmekten geçiyor.
  • Cari açığı düşürmenin en önemli yolu yine buradan geçiyor.
  • Teşviklerin sektör sektör belirlenmesi, uygun bölgelerde yapılan yatırımlara da ilave teşvikler verilmesi daha uygun bir yol gibi görünüyor.
  • Üretim artırılıp, istihdam seviyesi yükseltilmedikçe yapılacak bütün teşvik ve düzenlemeler kalıcı olmayacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share